15 1433 7 2012 12214ܫ..
ܫ. ӻ
߻
߻ ɡ .. ɡ . ߻ ѡ ɡ
..
.. . ݡ ӡ
ǡ . ɡ
ɻ..
ɡ ǡ . ɡ
ɡ ɡ .
ܫ..
..
ѻ
ӻ..
..
Ȼ