10 1434 16 2013 12741..
ѡ ޡ
18
̡ . ʡ
ɻ
ɡ ̻ ѡ
..
..
..