08 1434 14 2013 12739.. ɿ


  ʻ ɡ . . : ɡ .. ǿ
ɡ .. ǿ

.
...
  ʡ . ݡ ǡ ǡ ǡ
 

... ..
  - - ϡ . ǡ . - - . ޡ . ޡ - - ..
 
ɿ

...
  ɻ . ܫ˻ . ܫ ޻ ͡ ɡ . ɡ
 

... ..
  ɡ ɡ . . ɡ ѻ ѻ. . . . !
 
: ɿ
: ɿ
ɿ
ɿ
.. ɿ