15 1431 31 2010 11387: 74
6 4 .
ջ
ջ ɻ . ӻ
ǡ ӡ ʡ . ỡ
ɻ
ɡ ӡ () ӻ ڡ 400 . һ : 22
9
9 ɻ ɡ . 27 ϡ 10 ɡ 17
ӡ . ɡ ߻ ӻ
ݡ ӡ ɡ ϡ
ǡ .
:
5.7 . ϡ .
ǻ 170
ǻ 646 һ 172 ǡ 140 ɡ .
ػ
ػ ӡ ޡ . ɡ ӡ ǻ ǡ ʡ
20 .. 7
20 2009 . ʡ ܫ ػ 7.2 . 3.46 2008 3.74
ʡ ʡ .

..
..
..
..
:
..
..